Kilka słów o nas

Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach to placówka publiczna o długoletniej tradycji.
Budynek przedszkola jest malowniczo położony wśród parkowych drzew z dala od ruchliwych ulic znowymi przestronnymi salami.

W przedszkolu funkcjonuje od kilku lat oddział integracyjny w Strzelach Wielkich do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne i zdrowe.

Oferujemy zajęcia dodatkowe:

  • logopedia- zajęcia bezpłatne według harmonogramu opracowanego przez logopedę.
  • religia- zajęcia bezpłatne odbywające się w grupie 4-5 latków, 5- latków, 6 latków.
  • przedstawienia teatralne,taneczne, muzyczne

Koncepcja pracy naszego przedszkola

Ścisła współpraca z rodzicami

uwzględniamy ich potrzeby i oczekiwania, angażujemy do działań

Wychowanie i edukacja

odpowiednie do wieku, tempa i dynamiki rozwoju psychofizycznego dziecka

Pomoce dydaktyczne i zabawki

umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci

Indywidualizowana praca

również z dziećmi niepełnosprawnymi, aby wyrównać szanse edukacyjne

Wspieranie we wszystkich sferach

psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej i zdrowotnej

Integracja z grupą

przygotowanie do pełnego udziału w życiu społecznym


Z życia przedszkola

Nasze motto

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Janusz Korczak

Skip to content