Personel

KADRA PEDAGOGICZNA stopień awansu
mgr Pietrula Magdalena – dyrektor
dyplomowany
Absolwentka studiów magisterskich w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i arteterapii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu.

Studia  podyplomowe:

– Logopedia – Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu,

– Organizacja i Zarządzanie Oświatą – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie.

 mgr Skowrońska  Joanna
kontraktowy
Absolewentka studiów magisterskich w specjalności Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna –Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie.

Studia podyplomowe:

Oligofrenopedagogika – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie.

 mgr Sadowska Halina
 dyplomowany
Absolewntka studiów magisterskich w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 mgr Sowińska Katarzyna
 mianowany
Absolwentka studiów magisterskich w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 mgr Ulanicka Lucyna
dyplomowany
Absolwentka studiów magisterskich w zakresie resocjalizacji – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studia  podyplomowe:

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

mgr Półtoraczyk Małgorzata
dyplomowany
Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Lesznie o specjalności wychowanie przedszkolne oraz  studiów magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze.

Studia podyplomowe:

Oligofrenopedagogika – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie.

 mgr Ilona Radwan
kontraktowy
 Absolwentka Państwowej Wyższej  Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie – licencjat  na kierunku pedagogika, w specjalności praca opiekuńczo- wychowawcza, Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  – magister na kierunku pedagogika-    specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.

 

 

 Twardowska Justyna
mianowany
Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie na kierunku pedagogika, w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – kształcenie zintegrowane.
 mgr Kamila Dolatowska
mianowany
 Absolwentka Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej Milenium – licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie edukacji elementarnej z terapią pedagogiczną, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie – magister  na kierunku pedagogika, w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Technik rehabilitacji i fizjoterapii.

Studia podyplomowe:

Oligofrenopedagogika – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie.

 mgr Tyrzyk Alicja
 mianowany
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku teologia.

Studia  podyplomowe:

– Logopedia – Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

 mgr Sławomir Przybylak  dyplomowany
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu na wydziale pedagogiki, kierunek filologia, w specjalności filologia angielska; Akademia Polonijna w Częstochowie- Wydział Nauk Humanistycznych, kierunek filologia, w zakresie filologii niemieckiej.

 mgr Dopierała Barbara – katechetka
 dyplomowany

 Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wydział – teologiczny, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

 siostra mgr Grażyna Węglarz  dyplomowany
Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w zakresie teologii ogólnej.

Studia podyplomowe:

Studia Nauk o Rodzinie  Wrocław.

 
 
 
   
PERSONEL ADMINISTRACYJNO -OBSŁUGOWY
mgr Karczewska Marta samodzielny referent
Czesław Karolczak  rzemieślnik
Lekowska Aneta pomoc nauczyciela
 mgr Majchrzak Agnieszka
intendent
 mgr Maria Idkowiak
 intendent – zastępstwo
Wojciechowska Alicja intendent, kucharka,woźna oddziałowa
Polerowicz Gabriela kucharka
Sadowska Marlena

Beczkowiak Violetta

 pomoc kucharki

 pomoc kucharki

Grzemska Ewa woźna oddziałowa
Nowak Małgorzata woźna oddziałowa
Borowczyk Maria woźna oddziałowa
   
   
   
KADRA PEDAGOGICZNA – EMERYTOWANA stopień awansu
mgr Pożegowiak Urszula

mgr Sowińska Jolanta 

mgr Dominiak Lidia  

dyplomowany

dyplomowany

dyplomowany

Michalak Teresa

Talarczak Janina

Brzesko Aleksandra    

Skorupska Janina

Rucińska Ewa

mianowany

mianowany

mianowany

mianowany

mianowany