Personel

Dyrektor: mgr Anna Stachowiak

Nauczyciele:

  • nauczyciel dyplomowany: 5 osoby
  • nauczyciel mianowany: 3 osoby
  • nauczyciel kontraktowy: 3 osoby

Administracja i obsługa:

  • samodzielny referent: 1 osoba
  • intendent: 1 osoba
  • pomoc nauczyciela: 1 osoba
  • kucharka: 1 osoba
  • pomoc kuchenna: 2 osoby
  • woźna oddziałowa: 5 osób
  • rzemieślnik: 1 osoba
Skip to content