O przedszkolu

Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach jest placówką publiczną, obejmującą swoją działalnością miejscowość i gminę Piaski.
Przedszkole jest placówką pięcio oddziałową:

4 oddziały przy ul.Dworcowej w Piaskach – 9,5 godzinne

1 oddział przedszkola w Strzelcach Wielkich- 9,5 godzinny

Organem prowadzącym jest Gmina Piaski. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Przy przedszkolu działa Rada Rodziców. W przedszkolu zatrudnionych jest 9 nauczycieli pracujących w wymiarze pełnego etatu, 1 nauczyciel religii, logopeda, 1 nauczyciel j. angielskiego, a także 12 pracowników administracyjno-obsługowych . Przedszkole organizuje swoją działalność tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i ich rodziców.

Otwartość przedszkola polega na:

dostosowaniu czasu pracy i przerw w pracy przedszkola do zgłaszanych potrzeb w tym zakresie
uwzględnieniu postulatów rodziców w organizacji dnia
organizacji zajęć dodatkowych na życzenie rodziców, ale z zachowaniem umiaru, tak aby nie obciążać nadmiernie dziecka umożliwieniu rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola z zachowaniem przyjętych zasad.

Organami przedszkola są:

1. Dyrektor Przedszkola
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców

Przedszkole w Piaskach posiada cztery oddziały. Położone jest z dala od ulicy. Niewątpliwym atutem jest duży, zielony plac z ekologicznym sprzętem terenowym, a także niewielki las sosnowy należący do przedszkola, który jest miejscem zabaw dzieci na świeżym powietrzu. Przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku. Jest przyjazne dzieciom i otwarte na współpracę z rodzicami. Wspomaga i kieruje rozwojem dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Skip to content