Nasza historia

W 1928 roku został powołany przez miejscowego proboszcza ks. Bronisława Siczyńskiego – Komitet Budowy Ochronki.

Koszt budowy ochronki pokryty został przez parafian. Po zakończeniu budowy 4 kwietnia 1932 r. sprowadzone zostały z Dębicy w Tarnowskiem Siostry Służebniczki, którym powierzono opiekę nad ochronką parafialną. Siostry roztaczały pieczę nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Początkowo dla podopiecznych przeznaczono jedną salę, jednak potrzeby były tak duże, że utworzono drugi oddział. Siosty zamieszkiwały poddasze tego budynku. Wyposażenie (meble, zabawki) ufundowała Kuria Metropolitalna w Poznaniu.

W 1949 r. zrzeszenie „Caritas” przejęło opiekę nad ochronką w formie nadzoru pedagogicznego, nie naruszając własności parafialnej. Siostry pracujące z dziećmi posiadały przygotowanie pedagogiczne.

W 1961 r. zostały one zwolnione z pracy, a na ich miejsce zatrudniono personel świecki w związku z upaństwowieniem placówki. Powstało wówczas przedszkole państwowe. Od tej daty prowadzenie przedszkola w Piaskach należało do zadań realizowanych przez miejscowy samorząd terytorialny.  Na podstawie Uchwały  Nr XXVIII/184/2008  Rady  Gminy  Piaski   z dnia 16 grudnia 2008r została zmieniona nazwa  Przedszkola , która obecnie brzmi Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach.

Skip to content