RODO, DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Klauzula informacyjna- Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach

Administrator danych tj. Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi  w Piaskach wyznaczył zastępcę inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni Pan Janusz Niezbrzycki.

Od 1 października 2021 r. do odwołania  w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE należy kontaktować się z zastępcą inspektora ochrony danych.

Dane kontaktowe zastępcy inspektora ochrony danych:

  • adres poczty elektronicznej: zastepcaiod@piaski-wlkp.pl
  • nr telefonu: 607 753 475
  • adres do korespondencji:

Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach

Dworcowa 25

63-820 Piaski

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW PODMIOTU PODPISUJĄCEGO UMOWĘ Z AD

 

Skip to content