RODO, DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Klauzula informacyjna Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach

Administrator danych tj. Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi  w Piaskach wyznaczył inspektora, którym  jest Pani Karolina Kędzia-Wyzujak.

Od 22.03.2023 do odwołania  w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Dane kontaktowe zastępcy inspektora ochrony danych:

  • adres poczty elektronicznej: iod@piaski-wlkp.pl
  • nr telefonu: (65) 529 54 45
  • adres do korespondencji:

Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach

Dworcowa 25

63-820 Piaski

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

Klauzula informacyjna dla pracowników podmiotu podpisującego umowę z AD

 

Skip to content