RODO

Klauzula informacyjna- Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach

Administrator danych tj. Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach wyznaczył inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni Pani Karolina Kędzia.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

·        adres poczty elektronicznej: k.kedzia@piaski-wlkp.pl

·        nr telefonu: 65 529 54 45

·        adres do korespondencji:

Gmina Piaski

ul. 6 Stycznia 1

63-820 Piaski