Przedszkolaki mają tablety

Od niedawna nasi przedszkolacy w trakcie zajęć i pobytu w przedszkolu mogą korzystać z 17 tabletów przekazanych Przedszkolu przez Gminę Piaski. Dzięki temu dzieci będą mogły jeszcze pełniej rozwijać swoje możliwości poznawcze i kompetencje cyfrowe, a także rozbudzać naturalną ciekawość poznawania otaczającego świata. Panie mogą wykorzystywać otrzymany sprzęt do poszerzania i utrwalania zdobytej przez dzieci wiedzy, rozwijania ich sprawności manualnych, pamięci, spostrzegawczości, umiejętności logicznego myślenia. W trakcie pracy mają również możliwość wdrażania dzieci do bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputera.

Nauka może zatem być dla dziecka również dobrą zabawą.

Skip to content