Próbna ewakuacja w Piaskach i Strzelcach Wielkich

Dnia 25 kwietnia br. w naszym przedszkolu przeprowadzona została próbna ewakuacja przeciwpożarowa, w której wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci oraz cały personel placówki.

Jej celem było przygotowanie przedszkolaków oraz personelu do właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia.

Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, spokojnie i bezpiecznie, z zachowaniem wszystkich procedur.

Na koniec czekała na dzieci miła niespodzianka- możliwość wejścia do samochodu ratowniczego Straży Pożarnej, który wzbudził ogromny zachwyt.

Skip to content