Zakładamy ogródek na oknie.

Chcąc przyspieszyć przyjście wiosny, Biedronki postanowiły założyć w sali zielony ogródek. Zgromadziły potrzebne przybory, ziemię, cebulki i nasionka. Przed przystąpieniem do pracy, poznały warunki potrzebne roślinom do wzrostu. Po zasianiu i podlaniu, rośliny zostały umieszczone w kąciku przyrody, a dzieci muszą pamiętać o opiekowaniu się nimi, oraz obserwować ich wzrost. Kiedy wyrosną będą źródłem witamin na kanapkach.

Skip to content