OFERTA PRACY

Oferta pracy

Jednostka: Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach
Stanowisko: intendent/ intendentka – 1 etat
Zakres obowiązków: Intendent/ Intendentka będzie odpowiedzialny/a za:

 1. Zaopatrzenie przedszkola w artykuły spożywcze i gospodarcze,
 2. Współudział w opracowywaniu jadłospisów tygodniowych,
 3. Prowadzenie kartotek ilościowo-wartościowych, prowadzenie codziennych raportów żywnościowych, obliczanie kosztów i wartości kalorycznych posiłków dla dzieci,
 4. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych,
 5. Prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki materiałowej oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie,
 6. Naliczanie odpłatności za żywienie dzieci i pracowników,
 7. Czuwanie nad wykonaniem zleceń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8. Współpraca z  personelem gospodarczym,
 9. Czuwanie nad przestrzeganiem instrukcji dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej oraz systemu HACCP.

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie minimum średnie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.

Mile widziane

 • wykształcenie gastronomiczne lub ekonomiczne, preferowane dietetyczne kierunek/specjalność: dietetyk, technolog żywienia
 • znajomość systemów kontroli jakości i czystości (HACCP)
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość programów: informatycznych, WORD, EXCEL, poczta elektroniczna,
 • predyspozycje osobowościowe: sumienność, dokładność, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • aktualna książeczka sanitarno  – epidemiologiczna,

Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. podanie;
 3. oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego

Składanie ofert
Powyższe dokumenty można składać w sekretariacie Przedszkola Samorządowego  z Oddziałami Integracyjnymi ul. Dworcowa 25 Piaski
do dnia 2.02.2022 r. w godzinach od 07:30-14:00

Kandydaci/Kandydatki, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną telefonicznie powiadomieni o spełnieniu wymogów formalnych.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym biorę udział przez Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Piaskach, przy ul. Dworcowej 25, 63-820 Piaski

 

Skip to content