„Patron na tropie” – głosowanie

Szanowni Rodzice!

W dniach 7-11 października w przedszkolnej szatni zostanie zorganizowana wystawa prezentująca 5 kandydatów na patrona przedszkola.

W tym czasie każdy z Państwa otrzyma od wychowawcy grupy kartkę do głosowania na której prosimy zaznaczyć „X” swój wybór.

Głosy prosimy oddać do pudełka w grupie do której uczęszcza Państwa dziecko.

Głosując na patrona nie sugerujcie się Państwo wylosowanym i opracowanym przez grupę kandydatem, ale prosimy dokonać wyboru zgodnie z własnym, indywidualnym odczuciem i przekonaniem.

11 października Rada Rodziców przeliczy głosy i 14 października ogłosimy wybór kandydata na patrona naszego przedszkola.

W poniedziałek na stronie internetowej przedszkola zostanie opublikowany filmik o naszych kandydatach, który być może pomoże nam wszystkim podjąć decyzję wyboru 🙂

Skip to content