Mamo, Tato- co Wy na to?

W tym roku szkolnym Pszczoły brały udział w programie edukacyjnym „Mamo, Tato- co Wy na to?” organizowanym przez Państwową Stację Epidemiczno-Sanitarną. Celem programu było tworzenie i umacnianie prawidłowych zachowań służących zdrowiu w środowisku domowym i przedszkolnym. Kształtowałyśmy prawidłowe nawyki prozdrowotne, wyjaśniałyśmy, że rodzice odgrywają kluczową rolę w procesie rozwoju dziecka, że są oni „głównym obiektem przywiązania, „podstawowym wzorcem miłości”, „źródłem bezpieczeństwa” i „przykładem do naśladowania.” Pszczoły realizowały treści programowe poprzez zajęcia plastyczne, kolorowanie wg kodu, pogadanki, pokazy i dzielenie się wiadomościami.

Skip to content