Motyle sadzą kwiatki.

W ramach projektu „Równać Szanse”, Motyle sadziły kwiatki. Monika i Marysia zorganizowały dzieciom także zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Skip to content