Eko-pisanka wielkanocna.

Pragnąc pielęgnować tradycje wielkanocne, Bajkowe Ludki razem z rodzicami, wzięły udział w konkursie plastycznym „Eko- pisanka wielkanocna”. Celem konkursu było wtórne wykorzystanie odpadów, jako tworzywa artystycznego w plastyce, wspieranie twórczości dziecięcej oraz odkrywanie talentów i zdolności dzieci. Zwycięzcami zostali: Nel, Nikodem i Mateusz. Gratulujemy też pozostałym uczestnikom konkursu, wszystkie prace były kreatywne i bardzo oryginalne.

Skip to content