Oferta pracy

Oferta pracy

Opis/etat/liczba godzin: 1/1 etatu (40 godzin tygodniowo) Rzemieślnik

Wymagania:

Wykształcenie minimum zasadnicze, brak przeciwwskazań do pracy na wysokości, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku rzemieślnika, uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.

Opis stanowiska:

  • prace naprawczo-remontowe na terenie przedszkola w tym drobne prace elektryczne, stolarskie i ślusarskie,
  • prace związane z konserwacją urządzeń wodno – kanalizacyjnych, 
  • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu, 
  • wykonywanie napraw sprzętu przedszkolnego (naprawa stolików, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia); 
  • wykonywanie prac porządkowych wokół przedszkola,
  • pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach oraz przy rozładowywaniu i wnoszeniu do przedszkola towarów spożywczych i innych,
  • zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przedszkola.

Wymagane dokumenty

  • CV
  • Podanie o pracę
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Termin, do którego należy składać dokumenty 06-08-2021

Miejsce składania dokumentów: Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach, ul. Dworcowa 25

Wymagana klauzula:

’Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa’.

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Skip to content