Polska – moja ojczyzna

Wiek przedszkolny to najlepszy czas do budowania przywiązania do ojczyzny i kształtowania przynależności narodowej. Tygodniowym tematem zajęć w grupie Bajkowe Ludki była „Polska – moja ojczyzna”. Dzieci dowiedziały się, jakie mamy symbole narodowe, poznały legendy polskie, tradycje oraz tańce narodowe. Naszym celem było budowanie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, naszą ojczyzną jest Polska.

Skip to content