Prośba do rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola

Od 1 lutego br. rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny.
Dokładna informacja dotycząca rekrutacji będzie zamieszczona w najbliższym czasie.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola nie podlegają ponownej rekrutacji, jednak rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu.

Deklaracje dostępne są u wychowawcy grupy.

Prosimy rodziców o wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do wychowawcy grupy do dnia 27.01.2021r.

Skip to content