Bajkowe Ludki wypiekają chleb :)

Realizując temat „Ziarno w kłosie” całe piątkowe zajęcia Bajkowe Ludki poświęciły na wypiek chleba.

Celem ich pracy było poznanie procesu wyrabiania i wypiekania pieczywa.

Skip to content