INFORMACJE dla Rodziców, którzy zgłosili dziecko do przedszkola od 25.05.2020

Przypominamy o konieczności zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 zamieszczonymi na stronie internetowej przedszkola w zakładce „ogłoszenia”.

Dla przypomnienia najważniejsze sprawy:

 •  Przedszkole jest czynne od godz. 6:30 do 16:00.
 •  Dzieci nie przemieszczają się pomiędzy salami i są pod opieką wyznaczonych nauczycieli.
 •  Język angielski, religia i logopedia – będą prowadzone zdalnie. Prosimy pobierać materiały edukacyjne z naszej strony internetowej.
 •  Rano po wejściu do przedszkola (osoba dorosła dezynfekuje ręce) i wchodzi z dzieckiem do szatni a następnie przekazuje dziecko    woźnej oddziałowej, która zaprowadzi je do sali.
 •  W szatni mogą przebywać w tym samym momencie 2 osoby dorosłe i 2 dzieci.
 •  Ogłoszenia, jadłospis i ważne informacje będą zamieszczane na białej tablicy ogłoszeń w szatni.
 •  Od godz. 8:30 drzwi wejściowe do przedszkola zostaną zamknięte.
 •  Osoba odbierająca dziecko dzwoni domofonem do grupy dziecka. Następnie woźna oddziałowa wpuszcza osobę odbierającą do szatni i przyprowadza dziecko z sali do szatni.
 •  Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek, ręcznika. Zamiast tradycyjnych ręczników będziemy używać ręczniczków papierowych.
 •  Dzieci nie będą myły zębów w przedszkolu.
 • W razie potrzeby kontaktu z nauczycielami prosimy dzwonić pod numer tel. 65 571 90 43 .
Skip to content