INFORMACJA dotycząca wznowienia pracy przedszkola

Szanowni Państwo,
25 maja 2020r. wznawiamy pracę naszego przedszkola. Czas pracy przedszkola pozostaje bez zmian, czyli 6:30-16:00.

Proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach od dnia 25 maja 2020r. dotyczącymi bezpieczeństwa, zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 :

załącznik 1 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

załącznik 2 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

załącznik 3 Procedura pierwszeństwa przyjęć

Dziecko należy zgłaszać telefonicznie u dyrektora przedszkola (693 928 333) a następnie przesłać na adres mailowy (przedszkole@edu.piaski-wlkp.pl) lub wrzucić do skrzynki pocztowej (przy uliczce przedszkolnej) wypełnione zgłoszenie (zamieszczone poniżej; wypełniają również rodzice, którzy dwa tygodnie temu wypełnili poprzednią deklarację) – do środy 20.05.2020r.  do godz. 11:00.

zgłoszenie dziecka

Przyjmowanie dzieci będzie odbywało się według zamieszczonej wyżej procedury przyjęć (załącznik 3).

UWAGA! (dotyczy dzieci z oddziału w Strzelcach Wielkich)
Dzieci uczęszczające do oddziału w Strzelcach Wielkich z uwagi na utrudnienia związane z awarią w sali zostaną przyjęte zgodnie z procedurą do Przedszkola Samorządowego z Oddziałam Integracyjnymi w Piaskach pod opieką swoich nauczycieli (do czasu usunięcia awarii).

Dyrektor

Magdalena Pietrula

 

Skip to content