Wyniki akcji „Góra Grosza”

Wszystkie przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem zbierały „grosiki” do swoich puszek. Każdy przynosił tyle, ile mógł. Te dziecięce decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć i wspólnie wiele zdziałać. Najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Uświadamiamy naszym dzieciom, że nie możemy być obojętni na los innych, że powinniśmy się zjednoczyć dla wspólnego dobra, dla wspólnego celu.

Po zakończonej akcji zebrane pieniążki zostały posegregowane według nominałów i bardzo dokładnie policzone.

Wspólnymi siłami udało nam się zebrać 308,57 zł .

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji.

Skip to content