Prośba do rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola

Dzieci już uczęszczające do przedszkola nie podlegają ponownej rekrutacji, jednak rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu.

Deklaracje dostępne są u wychowawcy grupy.

Prosimy rodziców o wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do wychowawcy grupy do dnia 31.01.2020r.

Skip to content