Słodziaki w akcji

Cały tydzień w zabawie i pracy towarzyszyły nam Słodziaki.

We wtorek odbył się konkurs ,, Mój ulubiony Słodziak”. Do wyboru najlepszej pracy zaprosiliśmy p. Sołtysa oraz mamę Justynki i Franka.

Decyzją jurorów I miejsce zdobyła praca Wojtka, II praca Adama, III praca Laury.

Wszystkie przyniesione prace zostały nagrodzone. Na zakończenie miłego tygodnia Bajkowe Ludki obejrzały teatrzyk pt. „Odwaga”.

Słodziaki uczyły dzieci, co to znaczy być odważnym.

Skip to content