Konkurs plastyczny „Jak wygląda Mól Książkowy”

Ogłaszamy przedszkolny konkurs plastyczny pt. „Jak wygląda Mól Książkowy” w ramach innowacji pedagogicznej „Moliki książkowe”.

Celem konkursu jest:

  •  stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej Mola Książkowego widzianego oczyma dziecka,
  •  kształcenie wyobraźni i rozbudzanie umiejętności plastycznych,
  • promocja czytelnictwa wśród dzieci.

Konkurs skierowany jest dla dzieci z Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach.

Uczestnik przedstawia jedną pracę, która może być wykonana dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Podpisane prace (imię i nazwisko dziecka, grupa) należy złożyć u wychowawcy grupy do 21 listopada br.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 25 listopada 2019r.

Zapraszamy do udziału i wspólnej zabawy!!!

Skip to content