Kasztanowy piknik

W ramach realizacji projektu ,, Patron na tropie” przedszkolaki wspólnie z rodzicami wybrały się na zbiór kasztanów.

Z pełnymi koszami pojechaliśmy do Nadleśnictwa w Piaskach na pogadankę pt. ,,Ratujemy kasztanowce” wygłoszoną przez p. Ryszarda Szymankiewicza. Akcję zakończyliśmy biesiadą przy ognisku.

Skip to content