PODZIĘKOWANIE

Dyrektor i Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach składają serdeczne podziękowania za tegoroczną wspaniałą zabawę karnawałową.

Szczególne podziękowania składamy rodzicom, osobom prywatnym i firmom za wsparcie rzeczowe i materialne przeprowadzonej loterii fantowej.

Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na doposażenie przedszkolnego placu zabaw.