Pierwsze poniedziałki miesiąca

Dyrektor przyjmuje Rodziców wg następującego harmonogramu:

  • pierwsze poniedziałki miesiąca od 15:00 do 16:00,
  • w pozostałe dni miesiąca w godzinach pracy przedszkola po uprzednim umówieniu się.