Kasztanobranie 2018

DRODZY RODZICE!
W akcji „Kasztanobranie 2018” uzbieraliśmy kwotę 1784 zł.
Za kwotę 1340 zł zakupiliśmy zabawki dla grup, pozostałe 444 zł zostały przekazane na konto Rady Rodziców.
Dziękujemy, że możemy liczyć na Państwa pomoc !!!